informace (nejen) pro věřitele Vydavatelství Impuls

19.1.05

Zrušení jednání věřitelského výboru

1) Členům a náhradníkům věřitelského výboru
2) Konkursnímu správci

Dámy a pánové,
jelikož správce konkursní podstaty požádal Městský soud v Praze o svolání schůze věřitelů úpadce na stejný termín a hodinu, na kdy bylo svoláno jím vyžádané jednání věřitelského výboru, po dohodě s kanceláří soudu tímto sděluji, že jednání věřitelského výboru dne 14. února 2005 od 10. hodiny ruším.

Ing. Pavel Daniel
předseda věřitelského výboru